Pośrednictwo w handlu z Chinami / Zamawiaj produkty z TaoBao.com

Nie wiesz jak zamawiać? To proste!

REGULAMIN

Warunki umowy :     data publikacji 13.05,2017  /

                                                                                 

Umowa o nadaniu usług za pośrednictwem  www.taobaopolska.pl

Podmiotem z siedzibą w Chinach miasto Shenzhen 

 

Niniejsza Umowa jest publiczną ofertą serwisu www.taobaopolska.pl

 

Umowa zawierana jest między  serwisem  www.taobaopolska.pl 

której właścicielem jest Firma  DRAGON SIGNS .LTD​  zarejestrowaną w Chińskiej Republice Ludowej  (dalej zwanym - Wykonawca) z jednej strony

i dowolną osobą

(dalej - Klient) fizyczną czy prawną,  która przyjmuje do wiadomości zasady współpracy  na wskazanych niżej warunkach.

 

 

1. PRZEDMIOT UMOWY

 

 

1.  Wykonawca wykonuje usługę pośredniczenia w zakupie i wysyłce produktów wybranych samodzielnie przez Klienta.

 

 1.a  Usługi  zakupu,

 

 1.b  konsolidowania, sprawdzenia zgodności produktu , z ofertą sprzedawcy, wg  punktów   zawartych poniżej

 

 1.c  opakowywania i wysyłki Produktów zamówionych przez Klienta od Chińskich Dostawców

 

  na adres i poprzez firmę transportową  wskazaną przez Klienta, jeżeli nie zostanie wskazany inny przewoźnik domyślnie przez China Post

 

2. ZASADY OGÓLNE

 

 

2.1 Ta umowa reguluje wzajemne stosunki Wykonawcy i Klienta w ramach wykonania opisanych w Umowie Usług.

 

2.2 Rejestracja do serwisu oznacza automatyczną akceptacje regulaminu .

 

2.3 Serwis nie jest sprzedawcą ani producentem.

 

2.4 Serwis ma prawo do zmiany warunków umowy, które zaczynają obowiązywać od daty ich umieszczenia w serwisie Wykonawcy

 

2.5 Produkt, zakupiony w imieniu i na zlecenie  Klienta przez nasz serwis od Chińskich Dostawców, staje się automatycznie własnością klienta. pod warunkiem że został przedpłacony 

 

2.6 Wykonawca jest tylko i wyłącznie pośrednikiem w przekazaniu pieniędzy i wysłaniu zakupionego produktu do Zamawiającego

 

2.7 Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami panującymi w Kraju docelowej wysyłki .

 

3. SPOSÓB WYKONANIA  USŁUG

 

3.1 Klient dokonuje wyboru Produktu w INTERNETOWYM SERWISIE WWW.TAOBAO.COM , lub innym serwisie w Chinach

 

3.1a samodzielnie ocenia i decyduje się na zakup u wybranego dostawcy

 

3.2 Klient rejestruje nowe Zamówienie na stronie internetowej serwisu  www.taobaopolska.pl

 , podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące :koloru ,rozmiaru ,adresu doręczenia przesyłki oraz nr telefonu

 

3.3 Klient otrzymuje wyliczenie całkowitych kosztów zakupu oraz przesyłki na terenie Chin, w skorygowaniu zamówienia 

       zapoznając się z kosztami wysyłki do Polski na naszej stronie internetowej 

 

3.4 Serwis www.taobaopolska.pl  po otrzymaniu środków niezbędnych do realizacji zamówienia od Zamawiającego

       ,dokonuje zakupu w imieniu  Klienta i na jego zlecenie

       ,opłacając wartość produktu-produktów oraz koszty transportu wewnątrz terytorium CHRL ,

 

 3.5 Po dostawie wszystkich Produktów do magazynu i ich sprawdzenia ,przesyłka zostaje      zapakowana i zważona .

 

       Klient zostaje poinformowany o kosztach  wysyłki -- koszt wysyłki -- koszty wysyłki są naliczane wg stawek China Post --rejestrowanych . lub w przypadku niemożliwości wysyłki danego produktu Firmą China Post  naliczenie następuje wg stawek Firmy DHL.

 

3.6 Po dokonaniu płatności za przesyłkę .Zamówienie zostaje przekazane do wybranej przez Klienta Firmy transportowej

 

        informując Klienta o nr przesyłki w terminie do 3 dni od nadania przesyłki

w przypadku nie otrzymania informacji z numerem przesyłki zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym nasz serwis 

3.7 W przypadku nie wybrania Firmy spedycyjnej przez zamawiającego , przyjmuje się że zamawiający decyduje się na dokonanie  transportu przez Firmę CHINA POST

 

3.8 Czas wykonania usługi jest liczony od dnia wpłaty sumy pieniędzy  potrzebnej do realizacji zamówienia, i wynosi do  10  dni  roboczych

 3.8a : jeżeli Chiński wybrany dostawca ma podany dłuższy termin dostawy  liczymy 4 dni plus czas dostawy wskazany przez dostawcę  od momentu wpływu pieniędzy na nasze konto ,wpłaty dokonane w piątek będą widoczne w poniedziałek i od tego dnia liczony jest termin realizacji

      (zamówienie u Chińskiego dostawcy, czas przesyłki do magazynu , sprawdzenie i przepakowanie )

 

3.9    Nadanie przesyłki do Polski jest równoznaczne z Końcem  realizacji zamówienia.

 

4. INFORMACJE O REALIZACJI ZAMÓWIENIA :

 

4.1 Rezygnacja Klienta z zakupu , po wykonaniu płatności przez nasz serwis do dostawcy jest niemożliwa.

 

4.2 Każde zamówienie , jest traktowane jako osobne zamówienie i wymaga identycznej procedury

 

4.3 Zmiana parametrów zakupionych i opłaconych Produktów u Chińskiego dostawcy jest niemożliwa do wykonania .

 

4.4 Sposób dostawy i adres dostawy Klient wskazuje przy składaniu Zamówienia. Lub dokonaniu płatności

 

4.5 W przypadku otrzymania na magazyn ,innego produktu niż wskazał Klient ,

      Wykonawca reklamuje produkt w imieniu Klienta ,informując go o tym fakcie ,

 

4.6 Jeżeli Dostawca Produktu nie dostarczy go w terminach zawartych na aukcji, wstrzymuje się wykonanie zamówienia danego produktu z listy zamówionej przez Klienta

korygując automatycznie zamówienie 

 

4.7 Jeśli faktyczna cena Produktu będzie różniła się od ceny na aukcji , Wykonawca poinformuje o tym fakcie Klienta,

w wiadomości o skorygowaniu zamówienia 

 

4.8 Wykonawca nie gwarantuje Klientowi dostępności  u Dostawcy zamówionego Produktu

 

      jak również dostępności wybranych rozmiarów i kolorów .

 

4.9 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność za niezgodność

 

 rozmiarów wskazanych na etykietach, metkach czy opakowywaniu produktu a jego faktycznego rozmiarem.

 

4.10 Klient samodzielnie wybiera Dostawcę Produktów.

 

        Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność za niesumienność wybranych przez Klienta Dostawców.

        lecz gwarantuje zwrot pieniędzy w przypadku niewywiązania się z umowy przez dostawcę produktu

 

4.11 Klient oświadcza, że zapoznał się z faktem, że Wykonawca nie jest Sprzedawcą czy Producentem jakichkolwiek Produktów,

        i jest tylko pośrednikiem w stosunkach między Klientami i Dostawcami Produktów.

 

      Dlatego Wykonawca usługi nie jest odpowiedzialny przed Klientem za jakość nabytych Produktów , oraz nie jest Gwarantem produktu

 

4.12 Wykonawca nie udziela gwarancji na zakupione produkty. 

 

4.13  brak którejkolwiek pozycji z zamówienia nie wstrzymuje  zakupów następnych produktów 

 

5. SPOSÓB REKLAMOWANIA PRODUKTÓW :

 

5.1 Wykonawca pomoże przy wymianie , reklamacji produktu , lecz nie ponosi odpowiedzialności oraz gwarancji wykonania tej czynności.

5.1a  Wykonawca dołoży wszelkich starań do pozytywnego rozwiązania reklamacji

 

5.2 Wszelkie koszty do realizacji reklamacji lub zwrotu produktu ponosi Zamawiający w części dostawy  produktu do naszego magazynu w Chianach  , a w części od naszego magazynu do dostawcy produktu ponosi  dostawca ,

 

5.3 W razie gdy Chiński Dostawca podejmuje decyzję o odmowie zwrotu/wymiany Produktu

 

     Wykonawca nie kompensuje Klientowi kosztu Produktu, a także kosztów jego dostawy.

 

    Na podstawie punktu 3.5 tej Umowy Klient samodzielnie podejmuje decyzję w sprawie działań z Produktem,

 

 

6. DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

 

 

6.1 Klient samodzielnie wybiera sposób dostawy Zamówienia.

 

6.2  Dostawa Zamówienia odbywa się w sposób i według stawek określonych w rozdziale "Dostawa" " Koszty wysyłki " 

 

6.3 Wykonawca nie otwiera przesyłek spakowanych fabrycznie 

 

6.4  Zgrupowanie różnych zamówień jest możliwe na życzenie Klienta, lecz może zostać obciążone dodatkową opłata

 

6.5  Klient zgadza się na to, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny za działania Firm Transportowych  i nie ma wpływu na czas dostawy Zamówienia.

 

7. OPŁATA ZAMÓWIEŃ

7.1 a   Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w systemie paypal polskie złoty , lub na konto Firmowe w Chinach w walucie  USD

7.1 Zapłata do Dostawcy Produktu ze strony www.taobao.com  odbywa się w walucie CHRL.

 

7.2  Nadpłacone kwoty przez Klienta są zwracane w ciągu 14 dni od momentu wykonania zlecenia

 

      wszelkie opłaty pobierane przez Bank obciążają Klienta

 

7.3 Wykonawca przelicza walutę obowiązująca w CHRL na polskie złote wg kursu zamieszczonego na stronie serwisu 

 

 

8. OBOWIĄZKI STRON

 

8.1 Wykonawca zobowiązuje zakupić w imieniu  Klienta produkty wskazane w zamówieniu

8.2 Wykonawca zobowiązuje się do jak najszybszego wysłania zakupionych produktów pod adres wskazany przez klienta

8.3 Wykonawca zobowiązuje się zachowywać poufność danych Klienta, wszelkie dane   adresowe i kontaktowe

  pozostają tylko i wyłącznie do wiadomości Wykonawcy i są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu wykonania zamówienia.

 

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

9.1 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność za banki, służby pocztowe, usługi  poczty elektronicznej,

 systemy płatności i wszystkich innych do których niema dostępu.

 

9.2 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności  za wybór produktów wybranych

 Przez klienta

 10 .PRODUKTY ZAKAZANE DO WYSYŁKI

10.1 Zamawiający jest zobowiązany do zaznajomieniem się z przepisami dotyczącymi w Kraju dostawy dotyczącymi produktów zakazanych do importu .

10.2 Wykonawca  nie ponosi odpowiedzialności  za wysyłkę produktów , których wwóz do danego kraju jest zabroniony

 

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

11.1 W przypadku nieporozumień i sporów dotyczących wykonania niniejszej Umowy Strony starają się rozwiązać je na drodze negocjacji .

 

11.2 W razie niemożliwości rozwiązania sporów przez negocjację spory są rozstrzygane w sposób określony przez ustawodawstwo

Chińskiej Republiki Ludowej 

 

JAK SPRAWDZAMY PRODUKT

 

Zakupione dla Klienta produkty ,od dostawcy, są wprowadzane na nasz magazyn w Shenzhen

 produkty są sprawdzane na zgodność z ofertą dostawcy  którego wybrała zamawiający

Zakres kontroli :

- Zgodność nazwy  produktu zamówionego z dostarczonym 

-  ilości zamówionego a dostarczonego produktu 

- Zgodność  koloru z zamówieniem  ( nie sprawdzamy cieni i półcieni produktu)

- Zgodność  rozmiarów wskazanych na etykietach lub opakowaniu

- Urządzenia elektroniczne są sprawdzane tylko  przez włączenie/wyłączenie , jeżeli nie naruszy to opakowania fabrycznego

- Dla używanych produktów sprawdza się tylko odpowiedniość nazwy produktu.

 

 

Co nie podlega kontroli i sprawdzeniu :

- Wszystko czego nie ujęliśmy w punkcie 1;

Pamiętaj - tych cech nie jesteśmy w stanie skontrolować i sprawdzić !!!

- Jakość materiałów produktu

- autentyczność  produktu

- jakość montażu 

- komputery i ich podzespoły

- Pamięci przenośne 

- wszystkie elementy elektroniczne

- oprogramowanie 

-  produktów  zapakowanych  fabrycznie 

- Przy  elektronice i technice komputerowej sprawdzamy tylko i wyłącznie ilość i zgodność nazw , jeżeli istnieje taka możliwość 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności :

 

Wszystkie informacje odnośnie

- danych adresowych

 - produktów zamówienia ,

- ilości

- adresów dostawy

- popularności danego produktu

- nr telefonów 

i wszystkie dodatkowe informacje posiadane przez Nasza Firmę 

są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia .

nie przekazujemy i nie udostępniamy danych naszych klientów i dostawców .

wszystkie informacje traktowane są jako  tajemnica handlowa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data  zmian : 13.05.2017 -- wszystkie realizowane przed tą datą zamówienia są realizowane wg starego regulaminu .

zmiany dotyczą : ZMIANA FORMY OPŁATY ZA ZAMÓWIENIA

Najpopularniejsze kategorie

 • Odzież
  męska
 • Odzież
  damska
 • Torebki
 • Obuwie
  damskie
 • Obuwie
  męskie
 • Zabawki
 • Zegarki
 • Społeczność TaoBaoPolska - baza wiedzy

Zaufani spedytorzy